خانه / اخبار صنعت / دوئل تویوتا اونسیس و هیوندای i40

دوئل تویوتا اونسیس و هیوندای i40

[ad_1]

پنجمین دوئل گرد هم آمدن ششم محب تآميزٔ مقدماتی سری هم چشمي كردن‌های خودرویی پدال به مقصد رديف نظامي سدان‌های ميانه بالا اختصاص یافته باریک. جلاجل دوئل پنجم این رديف نظامي اشکودا ساپرب و اوپل اینسیگنیا توسط یکدیگر به مقصد هم چشمي كردن پرداختند که طی این بزن بزن مجموعاً مبنا ۱۴۰۷ رأی به مقصد مندرج رسیده باریک. جلاجل این دوئل ساپرب توانست مبنا ۷۴۰ رقيب كره زمين آراء را به مقصد كلاه خود اختصاص داده و توسط اختلافی جزئی یعنی صاحبخانه ۵۲ درصد كره زمين کل آراء پیروز شود درحالی‌که اینسیگنیا موفق به مقصد صاحبخانه ۶۶۷ رأی شده باریک. حلول كننده پسفردا جلاجل ششمین دوئل رديف نظامي سدان‌های ميانه بالا، هیوندای i40 و تویوتا اونسیس به مقصد میدان هم چشمي كردن وارد به ذهن‌بضع.

فولکس‌واگن پاسات

نیسان آلتیما

تویوتا کمری

هیوندای سوناتا

فولکس‌واگن پاسات

؟

تویوتا اونسیس

هیوندای i40

هوندا آکورد

کیا اپتیما

؟

هوندا آکورد

مزدا ۶

فورد فیوژن

سوبارو لگاسی

رنو تالیسمان

مزدا ۶

رنو تالیسمان

شورلت مالیبو

پژو ۵۰۸

اوپل اینسیگنیا

اشکودا ساپرب

؟

اشکودا ساپرب

تویوتا اونسیس

تویوتا در عوض اولین شهرستان بار جلاجل پایان اسم باشليق ۱۹۹۷ نسل بار اول اونسیس را به مقصد‌ديباچه جایگزینی در عوض سدان کارینا جلاجل بازارگاه اروپا معرفی انجام بده. این خودرو که جلاجل سه نسخهٔ سدان ناچ‌بک، سدان لیفت‌بک و استیشن هدیه می‌شد، برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۰۲ به مقصد اشکال رسید. پس ازآن جلاجل فوریهٔ اسم باشليق ۲۰۰۳ نسل دوم اونسیس رونمایی شد. این نسل نیز مثل نسل قبلی جلاجل بدون شك سه نسخهٔ مذکور ساخته شد و برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۰۹ روی به هدف نخوردن اشکال آرامش طلب داشت؛ اما نمایشگاه پاریس ۲۰۰۸ جایی صفت بويناك که تویوتا نسل سوم یا کنونی اونسیس را رونمایی انجام بده. فروش این نسل كره زمين ژانویهٔ ۲۰۰۹ جلاجل اروپا ابتر شدن شد اما برخلاف نسل‌های قبلی، نسل سوم اونسیس صرفاً جلاجل كورس نسخهٔ سدان و استیشن اشکال انجام خواهد شد و نسخهٔ لیفت‌بک كره زمين خانوادهٔ آن حذف شدني شده باریک. این ماشین روی پلت‌لفظپرداز MC تویوتا ساخته شده که توسط خودروهایی چون تویوتا کرولا، تویوتا رافور، سایون tC و لکسس NX مشترک باریک. توسط توجه به مقصد اینکه سدان کمری جلاجل اروپا هدیه نمی‌شود، اونسیس جلاجل مايه وعاء کمری را جلاجل اروپا بازی می‌کند و سدان ميانه بالا اروپایی تویوتا محسوب انجام خواهد شد. در عرض بازارگاه به عمد و اصلی این خودرو نیز کشورهای اروپایی هستند. نسل سوم اونسیس همچنان جلاجل حلول كننده اشکال باریک و تاکنون كورس فیس‌لیفت را هیبت کرده باریک. فیس‌لیفت اولا جلاجل نمایشگاه فرانکفورت ۲۰۱۱ و توسط محرزشدن ۲۰۱۲ رونمایی شد و شامل تغییراتی جزئی جلاجل ظهور خودرو می‌شد. فیس‌لیفت دوم اما که جلاجل نمایشگاه ژنو ۲۰۱۵ معرفی آشکارایی، به‌تمامی کلی‌تری را جلاجل ظهور خودرو حالت نموده به مقصد‌نوع‌ای که اونسیس کنونی خصوصاً جلاجل نمای روبروي هم قرار گرفتن شباهت چندانی توسط نسخه‌های قبلی كلاه خود ندارد. این سدان ژاپنی هم‌اکنون توسط طیف گسترده‌ای كره زمين پیشرانه‌ها شامل سه همالٔ بنزینی و سه همالٔ دیزلی به مقصد بازارگاه هدیه می‌گردد که ما در عوض این دوئل قوی‌ترین موتور بنزینی آن‌را گلچين کرده‌ایم. این موتور كره زمين قسم ۲ لیتری چادرپوش سیلندر نافذگردانيدن طبیعی توسط ۱۵۲ اسب صفت دستگاه حرارت زا قوچ و ۱۹۶ نیوتن چهارده گره گشتاور باریک که نیروی آن توسط یک گیربکس CVT تبرئه پیدا می‌کند.

هیوندای i40

هیوندای نیز دقیقاً مانند آن تویوتا، محرزشدن i40 را در عوض بازارگاه اروپا جلاجل نگاه خشم آلود گرفته باریک. این خودرو در عوض اولین شهرستان بار جلاجل نمایشگاه خودروی بارسلونا ۲۰۱۱ رونمایی شد. i40 ثمار روی پلت‌لفظپرداز مشترکی توسط سدان سوناتا ساخته شده و جلاجل مايه نسخهٔ اروپایی سوناتا محسوب انجام خواهد شد؛ بنابراین i40 و اونسیس را می‌توان سوناتا و کمری اروپا حالی. حكماً i40 جلاجل بازارهای بيرون كره زمين اروپا مثل کشوراسترالیا و شماری بازارهای آسیایی مثل کشورمالزی هم هدیه انجام خواهد شد؛ اما جلاجل کشورهایی که سوناتا محضر دارد مثل ایالات‌متحده، i40 هدیه نمی‌گردد. حكماً کشور ما كره زمين این آيين مستثنی باریک چراکه جلاجل مقطعی گواهي نامه هدیهٔ i40 جلاجل کنار سوناتا توسط آسايش خواه موتور به مقصد بازارگاه کشورایران بودیم اما سدان اروپایی هیوندای به مقصد خاطره ها محضر قدرتمند برادرش سوناتا جلاجل کشورمان به مقصد موفقیتی دستگاه بافندگي پیدا نکرد و به مقصد همین دلیل چندی پس ازآن هدیهٔ آن پایان یافت. i40 جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ دستخوش فیس‌لیفتی آرامش طلب گرفت که به عمد به‌تمامی آن جلاجل نصيب روبروي هم قرار گرفتن و خصوصاً جلوپنجره لفظ گرفته باریک. توسط این فیس‌لیفت، ظهور i40 سالخورده به مقصد محصولات جدید هیوندای نزدیک‌نمناك شده باریک. توسط توجه به مقصد محبوبیت خودروهای استیشن جلاجل بازارگاه اروپا، i40 نیز مثل اونسیس و برخلاف سوناتا و کمری، جلاجل نسخهٔ استیشن هم اشکال انجام خواهد شد. این سدان کره‌ای توسط سه موتور مختلف راهی بازارها انجام خواهد شد. یکی كره زمين این موتورها دیزلی بوده و كره زمين قسم ۱٫۷ لیتری چادرپوش سیلندر باریک که كلاه خود جلاجل سه مساحي كردن قوچ مختلف هدیه انجام خواهد شد و در عوض سوناتا هم ارائه می‌گردد. موتور بنزینی اولا هم كره زمين سری گاما بوده و ۱٫۶ لیتر حجم دارد. ولی ما جلاجل این دوئل صوب هماهنگی توسط مدعی ژاپنی، موتور بنزینی مهتر‌نمناك i40 را گلچين کرده‌ایم که این موتور هم توسط سوناتا مشترک بوده و جلاجل كورس مساحي كردن قوچ مختلف ارائه انجام خواهد شد. این یک پیشرانهٔ ۲ لیتری چادرپوش سیلندر نافذگردانيدن طبیعی باریک که همالٔ ضعیف‌نمناك آن ۱۶۵ اسب صفت دستگاه حرارت زا قوچ و ۲۰۳ نیوتن چهارده گره گشتاور دارد. در عوض تبرئه نیرو هم گیربکس‌های شش سرعتهٔ دستی و شش سرعتهٔ اتوماتیک جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک.

مشخصه ها فنی

 

تویوتا اونسیس

هیوندای i40

پیشرانه ۲ لیتری four سیلندر ۲ لیتری four سیلندر
نافذگردانيدن طبیعی طبیعی
قوچ ۱۵۲ اسب صفت دستگاه حرارت زا ۱۶۵ اسب صفت دستگاه حرارت زا
گشتاور ۱۹۶ نیوتن چهارده گره ۲۰۳ نیوتن چهارده گره
گیربکس CVT ۶ سرعته اتوماتیک
آسه اي محرک روبروي هم قرار گرفتن روبروي هم قرار گرفتن
شتاب صفرتاصد ۱۰ ثانیه ۱۰٫۶ ثانیه
حداکثر شتاب ۲۰۵ کیلومتر/زمان سنج ۲۰۸ کیلومتر/زمان سنج
ظرفیت باک ۶۰ لیتر ۷۰ لیتر
اسم پري زده نفت ۶٫۲ لیتر (ترکیبی) ۷٫four لیتر (ترکیبی)
اشکال آلایندگی ۱۴۴ باريتعالي/کیلومتر ۱۷۳ باريتعالي/کیلومتر
وزن ۱۴۱۵ کیلوگرم ۱۴۶۸ کیلوگرم
درافتادن four.71 چهارده گره four.77 چهارده گره
مسافرٔ محوری ۲٫۷۰ چهارده گره ۲٫۷۷ چهارده گره
حجم صندوق شهرستان بار ۵۱۰ لیتر ۵۲۰ لیتر
قیمت زیرساخت ۱۸,۹۰۵ پوند ۲۰,۳۳۵ پوند

 

این دوئل‌ها، مقایسه‌هایی در عوض دریافت و آشنا خودروهای برتري جو نیستند بلکه نظرسنجی در عوض آشنا خودروهای نگارستان‌نمناك بین شما کاربران ایرانی می‌باشند؛ بنابراین توسط توجه به مقصد جمیع جهات، جذابیت، طراحی تنه و کابین، برند، ویژگی‌های فنی، قیمت و مقرون‌به مقصد‌صرفه توافق داشتن و حتی هیبت کاربری، کدام خودرو را ترجیح می‌دهید؟ دلایل و معیارهای گلچين كلاه خود را نیز لطفاً جلاجل بخش نظرات تعبیر فرمایید.

+ zero
مخالفم – zeroBookmark and Share

منبع:
https://www.pedal.ir/هیوندای/دوئل-تویوتا-اونسیس-و-هیوندای-i40/

شايعه و طلب كردن تصادفی:

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *