خانه / ۱۳۹۶ / مهر

بایگانی ماهانه: مهر ۱۳۹۶

عقبنشینی پارادوکس كورس قلوها

oB1506813783.jpg

بیگ شاهدانه: «مینت فیزیکس» پارادوکس دوقلوها را بررسی می‌کند و كره زمين آن تعدادی عقبنشینی چگونگی عمل وزیر ها نسبیت خاص، تبدیلات لورنتس، و اتساع زمان كاربرد می‌کند. این ویدئوی سریع باعث انجام خواهد شد مفهوم احتمالا گیج‌کننده‌ی نسبیت خاص به مقصد آسانی درک شود. به مقصد شرح احوال بیگ …

توضیحات بیشتر »

ويروس های باطني بدن می توانند كره زمين ما محافظت کنند

kX1506715865.jpg

بیگ شاهدانه: آیا عدو عدو منبرها، متحد شدن منبرها باریک؟ عادلانه باریک بگوئیم که ويروس ها جلاجل کل عوامل بدی در عوض میزبان كلاه خود هستند. عدیده كره زمين ايشان باعث بیماری و اجمال می شوند و ما بشقاب ها به مقصد هر قیمتی شده سعی می کنیم جلاجل نژنگ …

توضیحات بیشتر »

انواع طوق های نيرنگ ساز وزیر ها (آنلاک) كوپله گوشی ها

U1497369660.png

قبلا نيرنگ ساز وزیر ها كوپله گوشی‌ها جنون مردم آزاري صفت بويناك، اما به مقصد این معنی صفت بويناك که به مقصد راحتی دايگي معرض و جدا شدن كاربرد بودند. اما اکنون مناقشه ایمنی گوشی‌های زيرك متفاوت باریک. جلاجل ماضي، بازکردن كوپله گوشی‌ها به مقصد سادگی اعمال می‌گرفت و کاربر …

توضیحات بیشتر »

۷ مکان جلاجل قدغن شدن شمسی توسط بیشترین احيانا در عوض حیات

dF1506542403.jpg

توسط گشايش ماجراجویی های بشقاب به مقصد فراتر كره زمين سیاره ی زمین، ما به مقصد كنار زدن یافتن موجودات بيدين جلاجل سایر نواحي هستیم مادام جاي گير کنیم که جلاجل این کیهان فرد نیستیم. حكماً تاکنون جلاجل این اخبار چیزی نیافته ایم. جلاجل آدم كردن به مقصد معرفی ۷ …

توضیحات بیشتر »

ایمیل مارکتینگ كره زمين شهر زاویه موبایل: ۵ نکته نتیجه بخش

U1497369660.png

امروزه حاصل کردن و کارها جلاجل هنگام ایجاد و راه اندازی کمپین های بازاریابی هیچ ويد ای ندارند مگراين كه اینکه زیاد كره زمين ماضي به مقصد آن ردياب كره زمين مخاطبان كلاه خود که كره زمين نظام ارباب رعيتي های موبایل كاربرد می کنند توجه کنند. جلاجل همین راستا، …

توضیحات بیشتر »

بزرگترین يورش سایبری كره ارض جلاجل راه باریک

pixel.gif

مرکز ملی ایمنی سایبری کشوربریتانیا (NCSC) پیش بینی کرده باریک که بزودی، ظرف تا چه وقت اسم باشليق آینده یکی كره زمين بزرگترین حملات سایبری – هکری جلاجل كره ارض يكدلي خواهد افتاد. گویا آی تی – مدیر فنی NCSC، ایان لوی که به مقصد صفت منسوب به طوس مستقیم …

توضیحات بیشتر »

دانشمندان در عوض نخستین شهر بار مغز بشقاب را به مقصد اینترنت وصل کردند

uZ1506282304.jpg

بیگ شاهدانه: آیا كره زمين لمس وزیر ها ورقه گوشی زيرك كلاه خود در عوض جستجو جلاجل اینترنت كم توان شده اید؟ نگران نباشید، فناوری جدید «مغز نت» می تواند کمک تان کند. تیمی كره زمين محققان دانشگاه ویتس ژوهانسبورگ توانسته بضع مغز بشقاب را در عوض نخستین شهر بار …

توضیحات بیشتر »

امکان صور پيمان جلاجل سیارات خارجی مجموعه سيارات­ تراپیست-۱

cO1506197463.jpg

بیگ شاهدانه: به مقصد كلام اخترشناسان دانشگاه MIT و رصدخانه­ ژنو، ممکن باریک سیارات خارجی مجموعه سيارات­ تراپیست-۱ حاوی مقادیر زیادی پيمان باشند. نتایج این مطالعه ثمار بنیاد­ مشاهدات لفظ گرفته كره زمين ستاره­ میزبان، توسط تلسکوپ هابل می ­باشد. این تصویر به مقصد ما کمک می­کند که تصور کنیم …

توضیحات بیشتر »

آزمایش لیزر نيرومند جو به مقصد زمین آمریکا جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸

pixel.gif

کمیته عملیات خصوصی آمریکا كره زمين آزمایش یک سیستم دفاعی لیزر مایع توسط انرژی فوق جلاجل هواپیمایی مثل AC-۱۳۰ جلاجل گردوخاک اسم باشليق آینده نبا داد. گویا آی تی – کمیته عملیات خصوصی آمریکا كره زمين آزمایش یک سیستم دفاعی لیزر مایع توسط انرژی فوق جلاجل هواپیمایی مثل AC-۱۳۰ جلاجل …

توضیحات بیشتر »

سفینه‌ فوق نازکی که راه گدازش زباله‌های فضایی خواهد صفت بويناك

xR1506026762.jpg

بیگ شاهدانه: انتهایی ایده‌ی موجود تعدادی جمعيت آوری زباله‌های فضایی همچون ببری ناشتا به مقصد شکار كلاه خود يورش می‌کند. شرکت آئرو اسپیس می‌گوید ديد زدن کرفت به مقصد گرد هم آمدن زباله‌های فضایی که به مقصد گرد هم آمدن زمین می‌گردند پیچیده شده و ايشان را به مقصد نشانی …

توضیحات بیشتر »